Utökad satsning på förpackningsfritt

Kedjan utökar – efter ett lyckat test – sin satsning på förpackningsfritt till att omfatta 25 butiker.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.