Upplevelser och events är butikens kärna

 

"Upplevelser ska rädda den fysiska butiken". Mantrat fortsätter att sprida sig inom retail, och här är ett koncept som gått från ord till handling. Upplevelser och events omsätter miljonbelopp i butiken.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!