Tommy tillförordnad finansdirektör på KappAhl

Tommy Svensson har utsetts till tillförordnad finansdirektör i KappAhls koncernledning med tillträde den 1 december 2017 fram till april 2018.

Fram till dess att nya finansdirektören Peter Andersson tillträder i april kommer Tommy Svensson att leda det finansiella arbetet inom KappAhl-koncernen.

Tommy Svensson är född 1958 och har en kandidatexamen inom företagsekonomi och revision. Tommy har mångårig erfarenhet av kvalificerat finansiellt arbete ur strategiskt och operativt perspektiv.

Verksam som konsult

Han är konsult på TSS Consult & Invest med uppdrag avseende bland annat affärsutveckling samt utveckling av finans- och ledarfunktioner. Tommy har tidigare arbetat för bland annat Vårdapoteket, Hemtex och Lindex.