Svensk Handel i fygital kraftsamling

Gränsen mellan digital och fysisk handel har suddats ut. Det konstaterar Svensk Handel som nu går samman med det helägda dotterbolaget Svensk Digital Handel. Man menar att förändringen möjliggör för organisationen att kraftsamla för att möta morgondagens handel som blir allt mer digital.

– I tider där den digitala och fysiska handeln lever i symbios är samgåendet ett naturligt steg. Förändringen ger oss muskler att ta oss an handelns framtida utmaningar. När vi talar med en enad röst blir vi kraftfullare och kan göra större avtryck till fördel för hela branschen, säger Sofia Larsen, VD på Svensk Handel.  

I ett pressmeddelande konstaterar man att Svensk Handel kommer fortsätta sin satsning på att vidareutveckla mötesplatser, som till exempel D-Congress.

Får rollen som CIO

Per Ljungberg, nuvarande VD på Svensk Digital Handel, får rollen som Chief Innovation Officer på Svensk Handel. Han kommer fortsatt att ha ansvar för D-Congress.

– Samgåendet skapar rätt förutsättningar att utveckla hela communityn kring D-Congress. Vi ska fortsätta att satsa nya mötesplatser där handelns aktörer kan inspireras, utveckla affärer och samarbeten som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige, säger Per Ljungberg.

Formellt träder förändringen i kraft den 1 januari 2023.