Svensk Dagligvaruhandel värvar från EU

Svensk Dagligvaruhandel rekryterar Martin Andersson. Han kliver in som Näringspolitiskt ansvarig när han efter fem år i Bryssel flyttar hem till Sverige.

Enligt ett pressmeddelande gör organisationen en värvning från Centerpartiets EU-kansli i Bryssel.

– Dagligvaruhandeln påverkas i hög grad av politiska beslut och behöver därför medarbetare med hög kompetens och erfarenhet av europeisk och nationell politik. Det har Martin samtidigt som han redan också har kunskap i flera av branschens viktiga sakfrågor, säger Karin Brynell, VD, Svensk Dagligvaruhandel. 

Sakkunnig och kanslichef

Martin Andersson har varit politisk sakkunnig och kanslichef för Centerpartiet i Europaparlamentet, där han bland annat arbetat med inremarknadsfrågor, handel och jordbruk.

Han har tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln, livsmedelsbranschen och jordbrukssektorn.

– Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har verksamhet i hela landet och är en viktig del av samhällsstrukturen i både städer och på landsbygden. De påverkas av politiska beslut på alla nivåer, allt från kommunal livsmedelskontroll till EUs nya gröna giv. Med rätt politiska förutsättningar har de goda möjligheter att bidra till ökad sysselsättning och att vara en del i den gröna omställningen, säger Martin Andersson. 

Tillträder i februari

Martin tillträder tjänsten 24 februari och ersätter då Daniel Liljeberg som börjar som chefsekonom på Kristdemokraterna.