Sex måsteskills i framtidens retail

 

Konsumenten har tagit makten i den nya digitala detaljhandeln. Och med sociala medier, big data och kundfokusering kommer nya kompetenskrav. Här är sex måsteskills i framtidens retail.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!