”See now, buy now, wear now”

 

Snabbhet och agilitet blir allt mer avgörande inom detaljhandeln, både i produktutveckling och leveranser. En ny undersökning bekräftar att see now, buy now-trenden bara växer sig starkare.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!