Säljstart för solceller hos Ikea i Sverige

 

I dag börjar Ikea sälja solceller för hemmet på den svenska marknaden. Samtidigt visar färska siffror från Kantar Sifo att över hälften av alla svenska husägare överväger att skaffa solceller.

En ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Ikea och Svea Solar visar att nästan varannan husägare i Sverige tror att solenergi är den förnybara energikälla som vi kommer använda oss mest av i framtiden (48 procent) och mer än hälften överväger att skaffa solceller på taket (54 procent).

Pris och kunskap hinder

Minskad klimatpåverkan (44 procent) och lägre driftkostnad (34 procent) är de främsta anledningarna till varför svenska husägare vill skaffa solceller, medan pris (39 procent) och bristande kunskap om solenergi (14 procent) är det som framför allt hindrar dem.

Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea Sverige.

– Vi har utvärderat över 80 leverantörer av solceller i Sverige och tillsammans med vår utvalda partner Svea Solar har vi paketerat ett helhetserbjudande som gör det möjligt för fler att tryggt ställa om till en mer hållbar vardag, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea Sverige.

Skräddarsys för varje kund

Ikeas solcellserbjudande heter Solstråle och är ett komplett solenergisystem som skräddarsys för varje kund och installeras av Svea Solar. I paketet ingår support, garantier och möjlighet till finansiering.

– Solenergi står idag för 0,25 procent av den totala energiproduktionen i Sverige, men vi ser att det finns en potential på närmare 15 procent, säger Björn Lind, styrelseordförande och en av grundarna till Svea Solar.

Lansering i två faser

Lanseringen sker i två faser med start den 17 september i Skåne, Göteborgsområdet och Stockholm med omnejd. Innan årsskiftet kommer erbjudandet finnas tillgängligt på 95 procent av den svenska solmarknaden. All försäljning sker digitalt.