RSD förstärker analysteamet

RSD förstärker analysteamet med Ann-Marie Johansson. Hon kommer senast från WSP där hon arbetade som senior rådgivare inom området Handel.

Detta är enligt ett pressmeddelande i linje med RSD Retail & Shopping Centre Developments strategi att bredda och fördjupa analysavdelningen.

– Analysen är en oerhört viktig del i RSD:s totala produktportfölj. Både för att säkerställa tunga investeringsbeslut men också för att ge värdefull input i det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla det kommersiella konceptet och butiksmixen i handelsprojekt, säger Anna Wikerman, VD på RSD

Rådgivare inom handel

– I kommunala uppdrag är handelsanalysen kompletterad men en omfattande omvärldsanalys och en viktig grund för samhällsutvecklingen till att utveckla staden med de utmaningar stadskärnor står inför.

Ann-Marie Johansson har bland annat varit senior rådgivare inom området Handel på WSP, analyschef för Retail på Newsec, vice VD på konsultföretaget Centrumutveckling och analyschef på Inter Ikea Centre Group i Köpenhamn.

Ann-Marie går också in som delägare i RSD.


Läs även: Så spenderar svenskarna sin januarilön