Prisas för hållbara försörjningskedjor

Karin Bodin, koncern-VD på Polarbröd, vid prisutdelningen.

Under en galamiddag i Vetenskapens Hus, Luleå, tilldelades Polarbröd ett av tre priser vid Creaternity Award. Priset delas ut till aktörer som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid. 

I motiveringen till priset nämns bland annat Polarbröds förmåga att skapa hållbara försörjningskedjor, vilket man menar stärker såväl den regionala som nationella självförsörjningskapaciteten.

Bakom Creaternity Award står Luleå Tekniska Universitet, Hitachi Energy, Asea Brown Boveri (ABB) och IMI Supply chain solutions. Det var Karin Bodin, koncern-VD, som tog emot priset.

– Vi är mycket stolta över att vi gått före med järnvägsfrakter, både för inkommande och utgående transporter, även om det inte alltid varit lätt. Nu tittar vi på en eldriven pendel mellan bageri och kombiterminal. Vårt mål är helt förnybara transporter. När någon uppmärksammar vårt arbete får vi energi att jobba vidare, säger Karin Bodin.

Motivering till IMI Supply Chain Solutions Business Award:

”Polarbröd tilldelas priset för sina framgångar med att skapa hållbara försörjningskedjor. Polarbröd bidrar till att öka graden av självförsörjningskapacitet, såväl regionalt som nationellt, vilket bidrar till att stärka samhället. Företaget har uppvisat en förmåga att agera snabbt och klokt i en krissituation. Polarbröd är en förebild för resilient och hållbar produktion och distribution av livsmedel. Det är ett av Sveriges mest välkända varumärken och är älskat av miljontals människor.”