Postnord rekryterar utredande polis

Postnord förstärker säkerhetsavdelningen med rekryteringen av Jessica Nyström, tidigare utredande polis på sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet.

För att möta den ökande hotbilden mot kundernas gods har Postnord Sverige rekryterat en ny chef för utredningar. I takt med att samhället blir mer och mer kontantlöst ökar hotbilden mot högvärdigt gods, som är enkelt att omsätta till pengar.

Bakgrund som utredande polis

Postnord har därför rekryterat Jessica Nyström. Hon har närmast arbetat som utredande polis på sektionen mot internationell grov organiserad brottslighet. Detta vid Polismyndigheten i Stockholms län.

– Förutom Jessicas polisiära bakgrund kommer hon med sin erfarenhet att kunna se på vår verksamhet med en utomståendes ögon och säkerligen finna förbättringspotential, säger Alexis Larsson, chef Säkerhet och Reklamationer.

Säkerheten måste bli vassare

I takt med att e-handeln växer ökar också utmaningarna

– Det är jättekul att få bli en del av ett team som trots den brottsutveckling som sker i samhället lyckas ligga i framkant när det gäller att skydda den egna verksamheten och våra kunders gods mot brott. Utmaningarna är många, särskilt i takt med att e-handeln ökar, säger Jessica Nyström..

– Det innebär i sin tur att vi som säkerhetsavdelning hela tiden måste bli vassare. Kunderna har en förväntan på att deras gods kommer fram säkert och när tjuvarna utvecklar sina angreppssätt ska vi ständigt ligga steget före.