Ny ordförande för Svensk Dagligvaruhandel

Coop Sveriges VD Magnus Johansson har tillträtt som styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel. Ordförandeskapet roterar med skifte vartannat år mellan medlemsföretagen Axood, Coop och Icas VD:ar. Magnus Johansson tar över efter Klas Balkow, VD på Axfood.

– Samarbetet i branschen genom Svensk Dagligvaruhandel är otroligt viktigt, det har inte minst krisläget denna vår visat oss. Tillsammans kan vi vara en relevant röst i samhällsdebatten och en kraftfull aktör, som gör att vårt samhällsviktiga uppdrag kan genomföras effektivt och samordnat, säger Magnus Johansson.

Hållbarhetsarbetet är ett av de områden som kommer prioriteras det kommande året.

– Under det kommande året har vi en mängd viktiga frågor att arbeta med, både i Sverige och i förhållande till EU, bland annat de om likvärdiga förutsättningar att driva butiksverksamhet i landet, och hur vi förenklar vardagen för livsmedelsbutikerna. Dessutom kommer vi att fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt, bland annat genom projekten kring fossilfria förpackningar och minskat matsvinn.

Nyligen gick även Håkan Åkerström, VD på Bergendahls Food, in som ledamot i styrelsen.