Ny kommunikation- och hållbarhetschef på Lyko

Tom Thörnblom blir ansvarig för kommunikation, investerardialoger och hållbarhet på Lyko.

Tom har en bakgrund från finansbranschen där han har erfarenhet av att arbeta med hållbarhet, kund- och ägardialoger på Skandia samt hållbarhetsrating på Sustainalytics.

– Tom kommer bidra med nya perspektiv och samtidigt säkerställa strukturer så att vi är relevanta och får med oss våra intressenter på vår fortsatta tillväxtresa, säger Rickard Lyko, VD för Lyko.

Tom Thörnblom börjar sin tjänst den 24 juni.

– Jag upplever att Rickard, tillsammans med ledningsgruppen och personal, har lyckats bygga Lyko till ett attraktivt varumärke med både en stark kultur och stabil tillväxt. Min ambition är att utifrån det säkerställa en hållbar affär där affärsnytta och samhällsnytta sammankopplas, säger Tom Thörnblom.