Ny chef för näringspolitik och opinionsbildning

Svensk Handel har rekryterat Martin Kits som ny chef för avdelningen Näringspolitik och opinionsbildning. Han har varit stabschef hos Ebba Busch och kommer närmast från byrån Nordic Public Affairs, där han även varit anlitad som tillförordnad kommunikationschef för Svensk Handel.

– Handeln är en spännande bransch i ständig förändring. Att handelns företag får rätt förutsättningar att konkurrera är oerhört viktigt, inte minst för att värna de många jobb och stora skatteintäkter som handelns företag skapar, säger Martin Kits.

I syfte att förstärka påverkansarbetet genomförs en organisationsförändring där avdelningarna Näringspolitik och Kommunikation slås ihop och bildar den nya avdelningen Näringspolitik och opinionsbildning.

Strategiskt viktig rekrytering

Svensk Handels VD Sofia Larsen är glad att Martin Kits vill leda den nya avdelningen.

– Detta är en strategiskt viktig rekrytering för att vässa Svensk Handels långsiktiga påverkansarbete och säkra att handelns frågor hamnar högt på den politiska dagordninge, säger Sofia Larsen.      

Martin Kits har tidigare varit stabschef åt Ebba Busch och var under alliansregeringen även stabschef hos Göran Hägglund i Regeringskansliet.

Han tillträder tjänsten den 1 oktober.