Modekedja arrangerar virtuell skolbal

Det är tunga tider att vara student med uteblivna fester och skolbal. Klädvarumärket arrangerar därför en virtuell bal via Zoom.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.