Modekedja arrangerar virtuell skolbal

 

Det är tunga tider att vara student med uteblivna fester och skolbal. Klädvarumärket arrangerar därför en virtuell bal via Zoom.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!