Modeetablering i centrala Mora

 

Kedjan blir ny hyresgäst till Diös på Kyrkogatan i centrala Mora. Man är övertygade om att etableringen ska tillföra ”mycket för många”.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!