Mer handel i Covent Garden

 

Covent Garden i London fortsätter sin utveckling mot en ännu starkare detaljhandelsdestination. När Apple Store öppnade i kvarteren markerade det vikten av området för detaljhandeln i London. Nu är det klart att Covent Garden kommer att berikas med ytterligare cirka 9 000 kvadratmeter detaljhandelsyta. Bland annat kommer ett nytt gångstråk skapas mellan Long Acre och Kings Way. … (läs mer)

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!