Mekanisk bläddrare visar antalet likes i realtid

 

I boken I’ll Have What She’s Having beskriver författaren Mark Earls hur påverkade vårt beteende är av hur andra agerar. Trots att vi anser oss ta egna beslut är de i praktiken oftast en produkt av den stora massans beteenden och åsikter. Den övergripande tesen i boken är att människan är en social varelse, och … (läs mer)

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!