Mataffär gav butiker mod att stanna kvar i centrum

 

Mer folkliv och på sikt kanske fler kunder.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!