Marie Nygren ordinarie VD på Coop Sverige

KF:s styrelse har från och med 22 februari utsett Coop Sveriges tillförordnade VD Marie Nygren till ordinarie sådan. Bland hennes prioriteringar finns konceptet Xtra och fortsatta satsningar på hållbarhet och IT-struktur.

Marie Nygren konstaterar att satsningen på den digitala infrastrukturen fortsätter.

– Coop har de senaste åren tagit stora kliv framåt och genomfört ett stort antal viktiga investeringar i digital infrastruktur och automatiserade processer. Det arbetet kommer att fortsätta i samma höga takt som innan, säger hon.

Ledande arbete inom hållbarhet

Det nya konceptet med fokus på pris finns också bland hennes prioriteringar.

– Jag ser fram emot utrullningen av vårt nya butiksformat Xtra, det fortsatta arbetet med att utveckla vår digitala kundresa för att möta digitaliseringen som sker i samhället, men också det världsledande arbetet vi gör inom hållbarhet med hållbarhetsdeklarationen.

KF:s styrelseordförande Leif Linde fortsätter som arbetande styrelseordförande. Han utsågs till ordförande i samband med att Marie Nygren tillträdde som tillförordnad VD i slutet av december 2021.