Lidl ställer om till eldrivna transporter

 

Övergången sker stegvis och fokuserar i första hand på elektrifiering och i andra hand på automatisering.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!