Lidl ställer om till eldrivna transporter

 

Övergången sker stegvis och fokuserar i första hand på elektrifiering och i andra hand på automatisering.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!