Lidl öppnar Hållbarhetsakuten

Under december förra året delade Lidl Sverige ut 10 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt genom Lidl Future Initiatives. Den 17 augusti öppnar ansökningsperioden för årets upplaga – Hållbarhetsakuten. 

Genom 2020 års tema Hållbarhetsakuten vill kedjan hitta projekt som kan lösa de akuta omställningsutmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför.

Lidl Sverige vill, enligt ett pressmeddelande, vara en aktiv och pådrivande aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför lanserar man Hållbarhetsakuten genom Lidl Future Initiatives som stödjer initiativ utanför den egna verksamheten.

Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

– Som livsmedelsaktör är vi en del av de utmaningar som branschen står inför och genom Hållbarhetsakuten kommer vi att stödja projekt utanför vår egen verksamhet och tillsammans vara en aktiv del av framtidens lösning, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

Den 17 augusti öppnar årets ansökningsperiod. Utöver att rikta sig till högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut, är i år även innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen välkomna att ansöka om stöd.

Ansökningarna kommer att bedömas av en extern expertpanel bestående av ledande representanter för innovationssystem och forskning.

Mer information om Hållbarhetsakuten finns här:  www.lidl.se/hallbarhetsakuten

Expertpanelen består av:

Victoria Voss Bignet, doktorand, Stockholm Resilience Centre
Katarina Graffman, Fil Dr Kulturantropologi, Uppsala universitet
Håkan Isaksson, affärsstrateg, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Jörgensen, grundare Sweden Foodtech
Ulf Sonesson, Forsknings- och affärsutvecklingsansvarig, Jordbruk och Livsmedel, RISE