Kvinnors rättigheter i fokus hos The Body Shop

 

The Body Shop gör det möjligt för sina kunder att bidra till kvinnors rättigheter. Företaget ser det som en självklarhet att vara en positiv kraft i samhället.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!