Kungsleden stärker affärsutveckling

Anders Lind, Charlotte Adlerton Gadd och Henrik Egnell förstärker Kungsleden inom affärsutveckling och förvaltning.

Kungsleden stärker affärsutveckling genom nyrekrytering av Anders Lind som ny affärsutvecklingschef för Stockholm och Charlotte Adlerton Gadd som affärsutvecklare i Göteborg. Samtidigt förstärker Kungsleden i Stockholm med Henrik Egnell som ny marknadsområdeschef.

Anders Lind börjar sin tjänst den 28 juni som affärsutvecklingschef med personalansvar för övriga två affärsutvecklare i Region Stockholm.

Han kommer närmast från Castellum där han var projektchef och affärsutvecklingschef. Rekryteringen av Anders är ett led i Kungsledens ambition att arbeta än mer aktivt med värdeskapande fastighetsutveckling.

Charlotte Adlerton Gadd började i april på en nyinrättad tjänst som affärsutvecklare i Region Göteborg/Malmö. Hon är placerad i Göteborg och arbetar främst med affärsutveckling inom marknadsområdet Göteborg.

Charlotte kommer närmast från rollen som affärsutvecklare på Skanska. Hon har även erfarenhet från långsiktig förvaltning från sin tidigare roll som marknadsområdeschef på Platzer.

Henrik Egnell blir ny marknadsområdeschef i Stockholm med ansvar för de tre klustren Stockholm City Väst, Stockholm City Öst och Västberga.

Henrik kommer närmast från Lundbergs som marknadsområdeschef och har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. Henrik börjar på Kungsleden den 21 juni.