Förändringar i Hufvudstadens koncernledning

I samband med att Anders Nygren tillträder som VD för Hufvudstaden den 1 januari 2022 utses nya chefer för Affärsområde Stockholm och Affärsutveckling. De nya cheferna kommer att ingå i Hufvudstadens koncernledning.

Ny chef för Affärsområde Stockholm blir Frida Wijkström. Frida har arbetat hos Hufvudstaden i två omgångar sedan 2008.

Hon har bland annat varit förvaltningschef för Stockholm Väst respektive Parkaden och nu senast chef för Hufvudstadens Cecil Coworking.

Besitter ovärderliga egenskaper

Ny chef för Affärsutveckling blir Karl Palm som närmast kommer från rollen som Hufvudstadens projektchef i Stockholm.

Karl är utbildad högskoleingenjör och har varit anställd sedan 2014. Han tar över efter Mattias Nygårds som från 1 december 2021 är affärsutvecklare på Hufvudstaden.

– Jag har jobbat nära både Frida och Karl under flera år och sett vilket driv och engagemang de båda har. Ovärderliga egenskaper som kommer att vara en stor tillgång i deras nya chefsroller och i arbetet tillsammans med oss övriga i koncernledningen, säger Anders Nygren, tillträdande VD, Hufvudstaden. 

Ivo Stopner lämnar efter 30 år

Den sista december 2021 slutar nuvarande VD Ivo Stopner för att gå i pension efter att ha arbetat mer än 30 år i bolaget, varav de senaste 22 åren som VD.