Kronans lanserar kundservice på arabiska

Sex av tio upplever att språkbarriären är ett hinder. ”Att en så stor del av befolkningen försummas är inte hållbart”.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.