Köpcentrum förvandlas till hälsodestination

 

Den nya tidens köpcentrum växer nu fram. Ett av de äldsta slutna centrumen förvandlas nu till en destination med shopping, bostäder och restauranger. kronan på verket blir en tre våningar hög resort med hälsoinriktning. 

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!