Köpcentrum öppnar hotell på taket

 

En tidigare outnyttjad yta i köpcentrumet förvandlas nu till ett hotell. Med hjälp av en av landets högsta kranar lyfts de prefabricerade rummen på plats. 

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!