Kontaktlösa betalningar ökar kraftigt

Som en följd av coronaviruset har trenden för andelen kontaktlösa kortbetalningar stärkts ytterligare i Sverige.

Andelen kontaktlösa betalningar har ökat markant under året. Som en följd av coronaviruset har trenden dessutom stärkts ytterligare i Sverige.

Sverige är det land som använder minst kontanter i världen, vilket är fördelaktigt utifrån ett smittspridningsperspektiv.

Vad gäller kontaktlösa betalningar, där man endast håller betalkortet i närheten av betalterminalen, har vi dock legat efter de övriga nordiska länderna.

Detta enligt ett pressmeddelande från Nets.

Varannan kortbetalning konataktlös

I Danmark är numera uppåt 80 procent av alla kortbetalningar kontaktlösa, och cirka 60 procent i Finland och Norge.

I Sverige har andelen kontaktlösa betalningar ökat mycket i år och står nu för knappt 50 procent av alla kortbetalningar.

Jan Lundequist.

Det är nästan 15 procent mer jämfört med början av året.

− Även om kontaktlösa betalningar ökar generellt i Sverige är trenden i år särskilt stark. Coronaviruset har definitivt varit en extra drivkraft för konsumenter att använda kontaktlösa betalningar, säger Jan Lundequist, betalningsexpert på Nets.

Gräns höjs till 400 kronor

Samtidigt kommer nya direktiv från bankerna och kortnätverken Visa och Mastercard har meddelat att beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar utan pinkod höjs från 200 till 400 kronor i Sverige.

Ändringen sker från den 17 april i år, men det kan ta några veckor för att ändras praktiskt i alla betalterminaler, enligt Nets. 

Kontaktlösa betalningar med Apple Pay och Samsung Pay har ingen beloppsgräns i terminalerna eftersom köpet godkänns genom mobilen.

− Att beloppsgränsen nu fördubblas i Sverige kommer ytterligare att driva på användningen av kontaktlösa betalningar och förhoppningsvis även bidra till att minska smittspridningen, säger Jan Lundequist.


Fakta om kontaktlösa betalningar i Sverige

• I början av året var 42 procent av kortbetalningar kontaktlösa, i början av april låg siffran på 48 procent.

• Nästan 75 procent av alla kontaktlösa betalningar genomfördes utan pinkod, en andel som kommer att öka i och med höjningen av beloppsgränsen.

• En klar majoritet av svenskarna använder numera kontaktlösa betalningar (53 procent enligt Nets Nordic Payment Report för 2019).

• Användningsfrekvensen har ökat markant de senaste två åren: 2018 använde svenskarna det främst sporadiskt och endast tre procent frekvent, jämfört med nästan en fjärdedel av svenskarna som använde betalmetoden frekvent 2019. I år är användningen betydligt högre än ifjol.

• Användandet är störst bland yngre men är genomgående för hela befolkningen.

• Nets spår att andelen kontaktlösa betalningar kommer fortsätta att öka till omkring Danmarks nivå de kommande åren.