Kassörerna försvinner

 

Kassörsjobben i butiker är ett utdöende yrke. Redan inom 20 år kan dom vara helt borta.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!