KappAhl utser ny tillförordnad VD

Styrelsen i KappAhl har utsett KappAhls finansdirektör Peter Andersson till tillförordnad verkställande direktör fram till dess att nya koncernchefen och VD, Elisabeth Peregi, tillträder under våren 2019. 

Göran Bille, som har varit tillförordnad VD för KappAhl från den 15 juni 2018, avböjer att förlänga när avtalet går ut den 15 december. Han hänvisar till utlandsboende och andra åtaganden, utöver det som styrelseledamot i KappAhl.

Finansdirektör sedan april

Peter Andersson är finansdirektör på KappAhl sedan april 2018. Han är född 1964 och utbildad civilekonom med en MBA-examen från Göteborgs Universitet. Peter har internationell erfarenhet från detaljhandeln ur strategiskt och operativt perspektiv. Han har dessutom erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomistyrning och riskhantering.

Peter har tidigare arbetat för bland annat Lindex och Ica Handlarna.


Läs även: Detaljhandelns 50 tyngsta buzzwords