Ica Fastigheter utvecklar stadskvarter

Ica Fastigheter utvecklar ett stadskvarter med en Ica Supermarket samt 52 lägenheter vid Doktor Westerlunds gata i centrala Enköping. Bostäderna utvecklas i en gemensam entreprenad med Magnolia Bostad, som kommer att äga bostäderna genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Fastigheten är en del av ett lättindustriområde, men genom att bygga bort industrin och förlänga bostadsbebyggelsen vill Ica Fastigheter medverka till att Enköpings citykärna expanderar.

Hämta varor i e-handelsstation

Själva butiken kommer att ha fokus på färskvaror, inspirerande måltidslösningar och en tillgänglig e-handelsstation där besökarna kan hämta upp sina matinköp. 

I anslutningen till Ica-butiken finns ytterligare två kommersiella lokaler inplanerade med ytor på 50 respektive 200 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada över att få vara delaktiga i att utveckla Enköping och bygga en ny Ica-butik med bostäder i ett växande stadskvarter. Det ligger helt i linje med vår strategi att hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med exempelvis bostäder, säger Anna Nyberg, VD, Ica Fastigheter.

Planerad byggstart i år

Handelsfastigheten kommer att certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och butikens kylanläggning tillsammans med ett geoenergisystem säkrar att fastigheten får effektiv uppvärmning med låg elförbrukning.

Byggstart planeras till andra kvartalet 2021. Ambitionen är att såväl butiken som de 52 ovanliggande bostäderna ska stå klara under första delen av 2023.