Ica-butik odlar grönsaker på plats

Andreas Dahlin, VD Swegreen, Elsa Aldersson, Ica Fokus, och Marcus Petersson, ordförande Swegreen.

Swegreen har inlett ett sanarbete med Ica Focus i Göteborg. Syftet är att odla grönsaker via ett automatiserat odlingssystem i butiken. Själva odlingsanläggningen som tillhandahålls av Swegreen bygger på så kallad hydroponisk odlingsteknik som är både effektiv och klimatsmart.

Den tekniska lösningen innefattar ljus- och näringsrecept, klimatanläggning för kontroll av värme, luftfuktighet och koldioxid, digital övervakning och styrning – samt datadriven intelligens för optimering av odlingsprocesserna.

Ica Focus ligger i stadsdelen Gårda i centrala Göteborg, ett stenkast från Liseberg och Svenska Mässan. Butiken har alltid haft ett stort sortiment av ekologiska produkter.

Så närodlat det kan bli

– Våra kunder har efterfrågat mera närproducerat och hållbart i vårt sortiment – och närmare och grönare än så här blir det inte, säger Daniel Åkerhage, butikschef på Ica Focus.

Vid full kapacitet går det att skörda närmare 300 enheter färsk sallad och örter varje dag i odlingsanläggningen i Ica Focus-butiken.


Så fungerar hydroponisk odling

Med hydroponisk odlingsteknik, där grödorna växer utan jord med belysning från speciella LED-lampor, går det att driva upp grönsaker i stadsmiljö – och därmed producera mat helt nära konsumenten.

Det tar bort dyr och klimatskadlig transport. Dessutom behöver grödorna inte besprutas. Upp emot 95 procent av vattnet återvinns i bevattningssystemet som fungerar som ett kretslopp.

Även näringsämnen återvinns, samtidigt som växterna får koldioxid genom ett filtrerat luftinsläpp från butiken.

Swegreen har utvecklat odlingsmodulen för att kunna skapa integrerade växtmiljöer. Man har utvecklat ett molnbaserat styrnings- och övervakningssystem för att göra odlingen lätt att hantera. Genom datainsamling av aktuella faktorer i odlingsmiljön kan systemet löpande förädla och optimera odlingsprocessen.