Ica bildar stiftelse för ökat samhällsengagemang

Ica-handlarnas Förbund bildar Ica-stiftelsen med uppgift att dela ut medel till projekt, idéer och organisationer som gör skillnad i samhället, till exempel inom hälsa, mångfald och integration.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.