Ica bildar stiftelse för ökat samhällsengagemang

 

Ica-handlarnas Förbund bildar Ica-stiftelsen med uppgift att dela ut medel till projekt, idéer och organisationer som gör skillnad i samhället, till exempel inom hälsa, mångfald och integration.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!