Högre upplevd livskvalitet i smarta städer

 

Medborgare som använder smarta samhällstjänster upplever en högre livskvalitet i staden.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!