Gudrun Sjödén till Kina med svenska partners

Efter satsningar både i Europa och i USA tittar bolaget nu även österut och planerar för expansion i Asien. Man väljer att ta med sig sina svenska partners.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.