Förarlösa leveranser optimerar ”middle mile”

Kedjan har nu börjat leverera kundordrar – mellan sina butiker – med hjälp av förarlösa bilar. Detta är ett sätt att hållbart effektivisera vad man kallar ”the middle mile”.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.