Fem kundtyper i post corona retail

Fem kundsegment växer nu fram när konsumenten ändrar sitt beteende. Företag inom handeln bör omforma sitt erbjudande efter detta.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.