Fem kundtyper i post corona retail

 

Fem kundsegment växer nu fram när konsumenten ändrar sitt beteende. Företag inom handeln bör omforma sitt erbjudande efter detta.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!