Fem kundtyper i post corona retail

 

Fem kundsegment växer nu fram när konsumenten ändrar sitt beteende. Företag inom handeln bör omforma sitt erbjudande efter detta.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!