Fem dominerande köpcentrumtrender

 

Digitaliseringen av detaljhandeln är bara i sin linda. För att möta konkurrensen från e-handeln vässar nu köpcentrumen sina erbjudanden. Här är fem dominerande trender som ska locka konsumenten.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!