Fem dominerande köpcentrumtrender

Digitaliseringen av detaljhandeln är bara i sin linda. För att möta konkurrensen från e-handeln vässar nu köpcentrumen sina erbjudanden. Här är fem dominerande trender som ska locka konsumenten.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.