Facial recognition gör köpcentrumet effektivt

 

Analys av besökarnas ansikten via facial recognition har lett till att köpcentrumet har optimerat sin verksamhet. Det har också medfört möjligheter att genomföra mer pricksäkra reklamkampanjer anpassade efter besökarprofilerna.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!