E-handeln ökar – trögt för ny teknik

 

E-barometern för det andra kvartalet 2018 visar – föga överraskande – att försäljningen online fortsatt ökar. Rapporten dyker också ner i ny teknik som röststyrning och AI. Där går utvecklingen trögare. Än så länge, bör nog tilläggas.

Skaffa access eller logga in som medlem så kan du läsa denna artikel!