Digitala upplevelser suddar ut gränser

Ny forskning visar att digitala produktupplevelser kan sudda ut gränserna mellan fysisk och digital handel. "Digital visualisering blir ett viktigt steg".

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.