”Detaljhandeln bör byggas på nätverk”

Detaljhandelns traditionella värdekedjor klarar inte av att möta framtidens behov. I en ny rapport uppmanar man detaljhandeln att se på processen som ett konsumentdrivet nätverk snarare än en linjär kedja.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.