Christian VD på Coop Butiker och Stormarknader

Som ett led i Coop Sveriges förändringsresa har man hållit bolagsstämma och utsett en styrelse i dotterbolaget Coop Butiker och Stormarknader (CBS). Styrelsen har i sin tur utsett Christian Wijkström till VD.

Christian Wijkström kommer från tjänsten som Regiondirektör för Region Stockholm, tillika tf Regiondirektör för Region Syd/Öst. Enligt ett pressmeddelande utgör dessa två regioner utgör verksamheten i CBS och omfattar 240 butiker.

Det motsvarar cirka 40 procent av Coops hela butiksbestånd. Christian tillträdde sin tjänst den 1 september.

Ska säkra tillväxten i viktiga regioner

– Christian var styrelsens självklara val. Han har under sina drygt fyra år på Coop bevisat sin förmåga att driva butik lönsamt. Nu får han ett utökat ansvar att säkra tillväxt i dessa viktiga regioner, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige AB.

– Jag ser mycket fram emot uppgiften att få driva verksamheten i en ny form och är redan igång med arbetet med strategi för 2018 och framåt, som ska lägga grunden för lönsam tillväxt, säger Christian Wijkström, vd Coop Butiker och Stormarknader.

Ägarskapet flyttas vid årsskiftet

CBS ägs idag av Coop Sverige till 100 procent, men ägarskapet kommer vid årsskiftet att flyttas till Coop Sveriges ägare KF och Konsumentföreningen Stockholm (KfS).

Magnus Johansson valdes till styrelseordförande i CBS fram till årsskiftet, då ny styrelseordförande kommer att väljas. Övriga styrelseledamöter är Lars Ericsson, vd KfS, Helen Persson, Chef Medlemsverksamheten KfS, Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd KF och Manfred Krieger, vd MedMera Bank.