Bring och Newsec i nytt skåpsamarbete

Bring och fastighetsrådgivaren Newsec ska de närmaste månaderna sätta ut 200 paketboxar i Sveriges tre största städer. Paketskåpen ska placeras ut på parkeringsplatser, bensinstationer och andra strategiska knutpunkter.

Jiman Daizadeh, network director Sverige på Bring.

Majoriteten av de 200 boxarna ska placeras ut i Stockholm, Göteborg och Malmö och det handlar framförallt om platser där många människor rör sig dagligen.

Ett sätt att locka besökare

Boxarna kommer placeras utomhus, vilket innebär att du kommer kunna hämta dina paket dygnet runt.

–  I dialogen med Newsec insåg vi att det finns många synergieffekter med vårt samarbete. För oss är det viktigt att paketskåpen står på platser många passerar dagligen och för Newsec blir skåpen ett sätt att få fler besökare till marken som till exempel restauranger, parkeringshus och gallerior ligger på, säger Jiman Daizadeh, network director Sverige på Bring.

Matilda Öberg, Head of Corporate Real Estate på Newsec.

Lättillgänglig närlogistik

I juni börjar boxarna sättas upp, men redan nu är planeringen i full gång.

– Genom Newsecs starka marknadsnärvaro och breda kontaktnät bland fastighetsägare och kommuner kommer vi på ett effektivt sätt kunna hjälpa Bring att nå ut med sina paketboxar på strategiskt utvalda marknadsplatser där många människor rör sig. Brings paketboxar kommer säkerställa och uppfylla dagens krav på lättillgänglig närlogistik, säger Matilda Öberg, Head of Corporate Real Estate på Newsec.