Betydelsen av sociala medier minskar

 

Svenska konsumenter använder sig allt mindre av sociala medier så som Facebook och Twitter när de ska handla en produkt eller tjänst.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!