Antalet apotek ökade under 2018

 

Bilden visar Apoteket Lejonet i Malmö.

Sveriges Apoteksförening har tagit fram statistik om antalet apotek 2018. I slutet av året fanns 1 422 öppenvårdsapotek jämfört med 1 411 året innan.

Under flera år har antalet fysiska apotek ökat med ett trettiotal per år, men den ökningen saktades in under 2017 då 21 nya apotek öppnades.

Under 2018 har 11 nya apotek öppnat. Det är både de större kedjorna men framför allt enskilt drivna apotek som ökar i antal.

Johan Wallér.

Fortsatt behov av butiker

– Trenden med lägre ökningstakt av antalet apotek bekräftas, men takten är inte lika snabb som vi tidigare trodde, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Han menar att de nya kanalerna ger konsumenterna en bättre helhetsupplevelse.

– Det finns ett fortsatt behov av fler traditionella apoteksbutiker. Olika kanaler för apotekstjänster kompletterar varandra och leder till en bra service för kunderna.


Missa inte: Här är årets viktigaste måsteläsning!