Antalet anställda i handeln väntas rasa

 

Trots att handlarnas tro på ökad försäljning i den egna butiken är relativt stark sjunker Framtidsindikatorn i månadens Handelsbarometer.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!