AMF tillsätter nyckelfunktioner

AMF Fastigheter tillsätter två nyckelfunktioner, en försäljningschef och en marknadschef. Magnus Carlsson och Anna Thelander, som båda är verksamma inom bolaget sedan tidigare, tillträder sina respektive nya roller i början av september.  

Rollen som försäljningschef för hela AMF Fastigheters bestånd är nyinrättad. Den skapades i syfte att fortsätta förädla kundrelationen under hela affärslivscykeln, från en första kundkontakt till en fortlöpande hyresrelation.

Samverkan mellan avdelningarna

En samverkan mellan kompetensområdena sälj och marknad ska, enligt ett pressmeddelande, bidra till en djupare förståelse för kundernas och platsernas behov och utmaningar.

– Magnus har en stor del i Urban Escapes framgång, därför är jag oerhört glad att han vill anta utmaningen och det utökade ansvaret för AMF Fastigheters hela bestånd. Anna har en gedigen erfarenhet av marknadsfrågor från detaljhandeln och har på kort tid gjort ett positivt avtryck i organisationen. Hon kommer att fortsätta utmana oss genom att bidra med nya perspektiv, säger Magnus Behrenfeldt, Stadsutvecklingschef på AMF Fastigheter.


Läs även: Isabella Löwengrip till Urban Escape


Magnus Carlsson har varit verksam inom AMF Fastigheter sedan 2014. Han rekryterades då som försäljningschef till Urban Escape. Anna Thelander, tidigare interim marknadschef, kommer innan dess från färgtillverkaren Tikkurila Sverige, där hon var skandinavisk marknads- och kommunikationschef.