6 av 10 beställer via mobilen

 

Enligt Fredrik Kolterjahn, HUI research, står e:et i e-handel i dag för everywhere.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!